Klottersanering

Vi är utbildade klottersanerare och har kunskap om hur man bäst tar bort klotter. Vi kan även skydda utsatta ställen med klotterskydd så att eventuellt klotter går lätt att få bort.


Till vårt förfogande har vi de bästa klottersaneringsprodukterna, AGS-Anti Grafitti System.


Klotterborttagning

AGS-metoden är en effektiv teknik för sanering av såväl klotter som luftföroreningar. Arbetssätt och val av medel anpassas efter det aktuella underlaget, miljön och vilken utrustning som står till förfogande. AGS klotterborttagare appliceras på den nedklottrade ytan med roller, pensel eller spruta. När klotterborttagaren fått verka på ytan avlägsnas den och det upplösta klottret med hett vatten under högtryck (om ytan tål detta). Med AGS avlägsnas klotter från exempelvis, betong, granit, gnejs, oorganisk färg, behandlat trä, kakel och vissa plaster. Samtliga rengöringsmedel i AGS systemet är helt fria från aromatiska och klorerade kolväten. De är biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s normer.


Klotterskydd 

Klotterskyddet är en form av färglöst skikt som läggs på en helt ren yta för att förhindra klotter att fastna och tränga in i underlaget. Det görs i två påläggningar. Att ta bort klotter från en klotterskyddad yta är betydligt enklare än från en oskyddad. Den skyddade ytan spolas enkelt av med varmt vatten. En annan aspekt är ekonomin - Det är betydligt billigare att ta bort klotter från en skyddad yta än från en oskyddad. Klotterskydden har en livslängd om ca 5 år.


Välkommen att kontakta oss för mer information.