Blästring av fasader


Vi utför blästring av hus och fasader med olika tekniker anpassade för underlaget. 


Våra blästringsmetoder gör att vi även kan blästra känsliga hus och byggnader.