Blästring av fasader


Vi utför blästring av hus och fasader med olika tekniker anpassade för underlaget. 


Våra blästringsmetoder gör att vi även kan blästra känsliga hus och byggnader.


Välkommen att kontakta oss för mer information.